Wie en voor wie is SurAnt?

Stichting SurAnt richt zich op re-integratie en resocialisatie van (ex-)gedetineerden. We zijn een vrijwilligersorganisatie met drie hoofddoelstellingen:

  • preventie van criminaliteit;
  • ondersteuning en hulp tijdens detentie en nazorg na detentie;
  • ondersteuning en begeleiding aan gedetineerde burgers in diverse penitentiaire inrichtingen en ex-gedetineerden bij terugkeer in de samenleving.

Doelstelling

Stichting SurAnt biedt gratis hulpverlening aan iedereen die met justitie in aanraking is geweest. De afgelopen jaren hebben we (ex-)gedetineerden en hun sociale netwerk ondersteund om het re-integratieproces te bevorderen.

Motto

Stichting Surant staat voor samen “Een stap verder” in het leven. Bij Surant is de cirkel rond omdat zij ervan uitgaan dat mensen met elkaar leven, van elkaar afhankelijk zijn en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Visie

Stichting SurAnt heeft de visie dat alle mensen een leven van plezier, geluk en overvloed verdienen. Voor gedetineerden en ex-gedetineerden is dat niet altijd vanzelfsprekend en daar wil stichting SurAnt een verandering in brengen.

Omschrijving doelgroep

Van Bijlmerbajesbezoekgroep naar stichting SurAnt 

Het bieden van gratis hulp aan deze (ex-)gedetineerden komt voort uit de overtuiging dat iedereen een leven van plezier, geluk en overvloed verdient, ook degenen die op het verkeerde pad zijn geraakt. Deze visie is in de jaren ’80 ontstaan uit een vrijwilligersinitiatief voor gedetineerden van Antilliaanse en Surinaamse afkomst, die vastzaten in de voormalige Bijlmerbajes en behoefte hadden aan meer sociale contacten. Hieruit is de Bijlmerbajesbezoekgroep ontstaan. Na verloop van tijd bleek dat praktische hulp ook zeer werd gewaardeerd door deze doelgroep. Het vrijwilligersinitiatief is in 2007 overgegaan in stichting SurAnt. Behalve het bezoeken van gedetineerden en tbs-patiënten bieden wij sinds 2007 ook ondersteuning in belangrijke zaken na detentie, zoals huisvesting, werk & inkomen, regelzaken, financiën/schulden en zorg.