Stichting Vrij

Stichting SurAnt is een samenwerkingsverband aangegaan met stichting Vrij en Stichting Tijdelijke Eigen Kamer (S.T.E.K.), omdat zij vergelijkbare doelstellingen nastreven en elkaar dus mooi aanvullen.
Stichting Vrij heeft 3 hoofdtaken: het bezoeken van gedetineerden, het corresponderen met gedetineerden en het uitvoeren van klussen.

Bezoek
Vrijwilligers van stichting Vrij bezoeken gedetineerden die geen of weinig bezoek ontvangen. Ze bieden gezelschap, steun en een luisterend oor.

Correspondentie
Als een gedetineerde geen bezoek wilt, maar wel contact met een vrijwilliger, dan is het mogelijk om brieven te schrijven. De correspondentie verloopt dan via het kantoor van stichting Vrij.

Klussen
Vrijwilligers kunnen verschillende klussen doen voor gedetineerden, bijvoorbeeld het ophalen van kleding of persoonlijke eigendommen uit hun woningen, het ophalen van post, of het doen van financiële transacties. Zo kan de pinpas in het detentiecentrum worden opgehaald en kan er voor de gedetineerde geld gepind en overgemaakt worden. Het is ook mogelijk om, in geval van nood, bij stichting Vrij kleding aan te vragen. Als de gedetineerde daar geld voor heeft, kan er ook met zijn toestemming nieuwe kleding gekocht worden. Vrijwilligers moeten voor alle vragen schriftelijk gemachtigd zijn.
Kijk voor meer informatie op www.stichtingvrij.nl

S.t.e.k.

Stichting Tijdelijke Eigen Kamer, afgekort S.T.E.K., biedt tijdelijke eigen huisvesting na detentie in Amsterdam voor ex-gedetineerden met binding met Amsterdam. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Kijk voor de aanmeldcriteria op www.stichtingstek.nl