Netwerkpartners

Het samenwerken met netwerkpartners is voor Stichting SurAnt heel belangrijk. Zij zoekt deze samenwerking dan ook bewust op. Leidend daarbij is de overtuiging dat samenwerking leidt tot meer efficiënte hulpverlening en in het belang van de clienten en dat het Stichting Surant sterker maakt.

Stichting Surant heeft met haar netwerkpartners vaste werkafspraken en contacten; Wederzijds kan een beroep worden gedaan op ondermeer verstrekking van informatie en assistentie.

Partners
Al deze partners zijn van vitaal belang voor het bereiken van onze doelstellingen.