Zorg

Tijdens detentie is uw zorgverzekering waarschijnlijk tijdelijk opgeschort. Na detentie moet uw zorgverzekering dan weer geactiveerd worden. Als u daar recht op heeft, moet ook zorgtoeslag (opnieuw) aangevraagd worden. Onze vrijwilligers en stagiaires helpen u hierbij. Het kan ook zijn dat u geen zorgverzekering heeft. In dat geval kunnen jullie samen kijken naar een nieuwe, passende zorgverzekering. Verder kunt u onder onze begeleiding zoeken naar bijvoorbeeld een nieuwe tandarts of huisarts en u hierbij inschrijven.