Wonen

Veel mensen hebben na detentie geen woning (meer). Met behulp van onze vrijwilligers en stagiaires kunt u zich inschrijven op bijvoorbeeld WoningNet en kunt u op de computer zoeken naar woningen en hierop reageren. Als dat nodig is, kunnen ze ook met u meekijken naar andere woonvormen. Bijvoorbeeld naar woonbegeleiding, beschermd wonen of tijdelijke (maatschappelijke) opvang.