Gestolen tijd

Het klusloket

Schuldhulp

Wordt vervolgd

Het klusloket

Op het gebied van welzijn wordt steeds meer onderkent dat mensen met een Tbs of detentieverleden een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit komt voornamelijk vanwege het ontbreken van een opleiding, werkervaring, werkritme en aanwezigheid van verslaving.

Het hebben van werk is voor vele gedetineerden een vereiste voor een detentievrij leven. De huidige arbeidsmarkt, het ontbreken van diploma’s, het niet hebben van ervaring, een “gat” in hun cv en een detentieverleden worden echter ervaren als onoverkomelijke hindernissen om werk te vinden. Bij veel (ex-) gedetineerden leeft de gedachte dat zij door deze hindernissen toch niet worden aangenomen en dat ze het niet eens hoeven te proberen omdat het toch een grote teleurstelling gaat worden. Deze gedachtes vormen een extra hindernis.

Om deze hindernissen weg te nemen is stichting Surant al enige jaren bezig met het begeleiden en ondersteunen van justitiabelen met het vinden van dagbesteding en/of werk. En hebben wij het Klusloket opgezet waarin Tbs-gestelden, gedetineerden en ex-gedetineerden een dagbesteding kunnen vinden.

In het Klusloket voeren zij klussen uit van verschillende aard, zoals schilderen, tuinonderhoud, klussen in en rond het huis. In het klusloket helpen zij andere burgers die het moeilijk hebben om de woon en leefomgeving op orde te houden. Dit doen zij in groepsverband waarbij samenwerken met anderen van belang is. Wij leren ze om op tijd te komen, omgang met anderen en het houden aan afspraken. Ze krijgen training “on the job” en worden aanbevolen bij partnerorganisaties voor vervolg als vrijwilliger, voor een betaalde baan of wel een studie. Zie www.klusloket.nl

Email: info@klusloket.nl