Groeps gesprekken

SOOS-activiteiten TBS

Carrousel

Yoga

Mind your own life (MYOL)

MYOL is een training waarbij jongeren worden getraind in het leven in het hier-en-nu (Mindfulness) en het leren denken in scenario’s. Doel hierbij is om jongeren te leren nadenken over de keuzes die zij maken in het leven en wat de consequenties zijn van keuzes. De combinatie met Mindfulness zorgt ervoor dat de jongeren innerlijke rust hebben om (efficiënter) na te kunnen denken.