SOOS-activiteiten TBS

Carrousel

Yoga

Groepsgesprekken

Het organiseren van groepsgesprekken in de gevangenissen is een van de oudste activiteiten van stichting SurAnt. Wij vinden groepsgesprekken belangrijk. De gedetineerde persoon leert zich te uiten in groepsverband. Voor de vrijwilligers geeft het veel voldoening omdat ze met meerdere gedetineerden tegelijk kunnen praten.

Tijdens de groepsgesprekken komen we in aanraking met gedetineerden die aangeven eenzaam te zijn of behoefte hebben aan een individueel gesprek. Sommige gedetineerden hebben weinig of geen eigen netwerk.

De groepsgesprekken voeren wij veelal uit in samenwerking met de Geestelijke verzorgers in een PI. Het gesprek wordt voorgezeten door de geestelijke verzorger, zij of hij bepaalt meestal het onderwerp van de dag. De vrijwilligers participeren om het gesprek op gang te houden en geven de gedetineerden de ruimte om zich te uiten en een mening te vormen over het onderwerp.

De groepsgesprekken voeren wij uit in alle gevangenissen waarin wij werkzaam zijn en ook de Tbs kliniek Oostvaarders te Almere.