SOOS-activiteiten TBS

Carrousel

Yoga

Groepsgesprekken

Het organiseren van groepsgesprekken in de gevangenissen is een van de oudste activiteiten van stichting SurAnt. De groepsgesprekken en bezinningsbijeenkomsten hebben we ook in 2015 uitgevoerd in P.I. Almere, P.I. Lelystad en in de TBS kliniek Oostvaarders. In deze Penitentiaire Inrichtingen hebben we afgelopen jaar vrijwilligers ingezet voor groepsgesprekken van de Humanist, de Dominee en de Hindoe Geestelijke Verzorger (GV’er). In de groepsgesprekken van de Humanist en Dominee gaan een vijftal vrijwilligers van SurAnt samen met vrijwilligers van Humanitas in gesprek met 8 – 12 gedetineerden. Het gesprek wordt voorgezeten door de geestelijke verzorger, zij of hij bepaalt meestal het onderwerp van de dag. De vrijwilligers participeren om het gesprek op gang te houden en geven de gedetineerden de ruimte om zich te uiten en een mening te vormen over het onderwerp.