Groeps gesprekken

SOOS-activiteiten TBS

Yoga

Carrousel

De “Carrousel” is een gespreksgroep in detentie voor gedetineerden die Nederlands verstaan en begrijpen. We gaan o.a. in gesprek over het regelen van een woning en hoe men een VOG aanvraagt. Elke week komt er een ander onderwerp aan bod. Zo behandelen wij de 5 leefgebieden en geven voorlichting over de verschillende hulpverleningsorganisaties na detentie. De “Carrousel” herhaalt zich na elke 6e weken. De gedetineerden kan zelf bepalen aan welk onderwerp er deelgenomen wordt. Zo word de gedetineerde gemotiveerd om de leefgebieden op orde te brengen en voorbereid op terugkeer in de samenleving. De gesprekken zorgen voor het terugdringen van recidive cijfer. De deelnemers ontvangen een bewijs van deelnamen voor in hun dossier.