Training Cursus

Bezoek-activiteiten

In Detentie

Wordt vervolgd

Achterblijvers

Met het project ‘Achterblijvers’ wil SurAnt haar kennis en expertise inzetten en uitbreiden om, naast de gedetineerden, ook de ‘achterblijvers’ te helpen. Achterblijvers is een maatjesproject waarbij een ‘vrijwillig maatwerk maatje’ de Achterblijver gaat ondersteunen en helpen bij praktische zaken maar ook op het gebied van sociale steun. Het is belangrijk voor de Achterblijvers om betrokken te blijven bij de maatschappij en niet in een sociaal isolement terecht te komen. Detentie van een familielid is een ernstige stress situatie die vaak veel schaamte oproept waardoor de Achterblijvers makkelijk sociaal geïsoleerd kunnen raken. Het maatje van Surant komt bij de Achterblijvers thuis en zal gemiddeld één keer per week contact hebben met de Achterblijver om sociale steun te bieden of een uitstapje te maken.

Aanmelden als Achterblijver of als maatje kan via: achterblijvers@surant.nu of telefonisch via: (06) 36 08 11 94