Training Cursus

In Detentie

Achter blijvers

Wordt vervolgd

Bezoek activiteiten

Bezoek activiteiten worden geregeld door onze partners van stichting vrij. Het gaat hier om hulpverleningsgesprekken waarbij het sociale aspect voorop staat. Vrijwilligers bezoeken de gedetineerden, die geen of sporadisch bezoek ontvangen, in de Penitentiaire Inrichtingen.

De bezoeken zijn meestal van praktische/sociale aard en in samenwerking met het casemanagers (maatschappelijk werk) van de desbetreffende inrichting.

Aanmelden of meer weten ga naar www.stichtingvrij.nl