Maatwerk traject

Algemene werkwijze

Vrijwilligers

Belofte

De Vrijwilligers van Stichting SurAnt zijn op de hoogte van de regels van de verschillende instellingen. Zij ondersteunen de gedetineerde met problemen op de primaire leefgebieden in het re-integratiecentrum.

Maatwerk traject

Het modern gevangeniswezen heeft een persoonsgerichte benadering.
Met de vrijwilligers van stichting SurAnt staan wij de casemanagers bij door een vaste maatjes aan de justitiabelen te koppelen voor een traject op maat. De Vrijwilligers zijn op de hoogt van het te lopen traject en houden zich aan het te lopen Re-integratieplan. Zodat de basisvoorwaarden voor re-integratie regelt worden.

Algemene werkwijze

Stichting SurAnt heeft samen met justitie een algemene werkwijzen opgesteld voor de vrijwiligers die in de instelling werkzaam zijn.

1 ) Er werken altijd twee vrijwilligers van SurAnt in het RIC.
2 ) Er kunnen twee gedetineerden tegelijk ingepland worden.
3 ) Er is altijd één (of twee) coördinator aanwezig die de vrijwilligers ondersteund.
4 ) SurAnt zorgt voor de VOG voor dat de vrijwilliger word toegelaten in de PI.