Diensten

Werkwijzen

Wat wij doen binnen de PI

De coördinatoren en vrijwilligers van stichting SurAnt worden ingezet in samenwerking met de gevangenis en de casemanagers van de gedetineerden. Ook geven ze trainingen zoals Yoga of Mindfulness om de stress van detentie te verminderen. De vrijwilligers van SurAnt ondersteunen ook bij de groepsgesprekken. Scroll verder en lees over de praktische hulp die stichting Vrij biedt ter ondersteuning van de casemanager.

Binnen de PI Casemanager

Als een gedetineerde een vraag heeft, gaat hij als eerst naar zijn casemanager. De casemanager heeft de mogelijkheid de gedetineerde door te sturen naar het RIC. Daar zijn o.a de mensen van SurAnt om de justitiabelen met een hulpvraag te ondersteunen en begeleiden tijdens de uren die beschikbaar zijn voor hun re-integratie

Stichting Vrij

Regelt op aanvraag van de casemanager een bezoek van een vrijwilliger. De gedetineerde die daar behoefte aan heeft vraagt dit dus via de casemanager aan.

Geeft een gedetineerde aan een financiële transactie nodig te hebben zoals bv, geld pinnen/overmaken of het ophalen van post. Dan kan dat gevraagd worden via een formulier op de site van stichting Vrij.

De vrijwilligers van stichting vrij zetten zich ook special in voor correspondentie.

Vul het formulier in voor de gedetineerde die een van deze ondersteuning kan gebruiken.
https://www.stichtingvrij.nl/gedetineerde/klussen.html