Training Cursus

In Detentie

De vijf leef gebieden

Motto

Samen Een stap verder” in het leven. Bij Surant is de cirkel rond omdat wij ervan uitgaan dat mensen met elkaar leven, van elkaar afhankelijk zijn en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

PI / tbs kliniek

Na Detentie

vrijwilliger of
stagiaire? meld je aan

Contact

Doelgroep

Doneren

Visie

Stichting Surant heeft de visie dat alle mensen een leven van plezier, gelukt en overvloed verdienen. Voor velen is dit niet vanzelfsprekend en daaraan wilt Surant een positieve wending geven.

Extra inzet

Doel- stelling

Stichting Surant wilt aan iedereen die met justitie in aanraking is geweest ondersteuning bieden.