Partners

Aanmelden Nieuwsbrief

Wie en voor wie is Stichting SurAnt?

Stichting Surant is in de jaren ‘80 ontstaan uit een vrijwilligersinitiatief van een groep vrienden die hadden opgemerkt dat gedetineerden van Antilliaanse en Surinaamse afkomst in de Bijlmer Bajes behoefte hadden aan meer sociaal contact. En zo ontstond de BijlmerBajesbezoekgroep. Sinds 2007 is het vrijwilligersinitiatief overgegaan in stichting Surant. Behalve het bezoeken van gedetineerden en tbs-patiënten biedt de stichting sinds 2007 ook zorg op alle leefgebieden na detentie.

Beeldmerk_Surant_Buiten_RIC

Doelstelling

Stichting Surant wil aan iedereen die met justitie in aanraking is geweest ondersteuning bieden.

Motto

Stichting Surant staat voor samen “Een stap verder” in het leven. Bij Surant is de cirkel rond omdat zij ervan uitgaan dat mensen met elkaar leven, van elkaar afhankelijk zijn en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Visie

Stichting Surant heeft de visie dat alle mensen een leven van plezier, geluk en overvloed verdienen. Voor velen is dit niet vanzelfsprekend en daaraan wil stichting Surant een positieve wending geven.

Omschrijving doelgroep

Stichting SurAnt biedt aan iedereen die met justitie in aanraking is geweest gratis hulpverlening aan. De afgelopen jaren heeft stichting SurAnt gedetineerden, ex-gedetineerden ondersteund op verschillende leefgebieden. Daarnaast ondersteunen wij het sociale netwerk van deze doelgroep om het re-integratieproces te bevorderen.
Het bieden van gratis hulp aan deze doelgroep komt voort uit overtuiging dat iedereen een leven van plezier, geluk en overvloed verdient, ook degene die op het verkeerde pad zijn geraakt. Deze visie is in de jaren ’80 ontstaan uit een vrijwilligersinitiatief voor gedetineerden van Antilliaanse en Surinaamse afkomst die vastzaten in de voormalige Bijlmer Bajes die behoefte hadden aan meer sociale contacten. Hieruit is de Bijlmerbajesbezoekgroep ontstaan. Na verloop van tijd bleek dat ook praktische hulp zeer werd gewaardeerd door deze doelgroep. Op basis hiervan is dit vrijwilligersinitiatief in 2007 overgegaan in stichting SurAnt.

Wie zoeken we?

Stichting Surant is op zoek naar iemand die:

• Affiniteit heeft met onze doelgroep;
• Beschikt over incasseringsvermogen en realiteitszin;
• Kennis heeft van de sociale kaart;
• Minimaal gemiddeld 2 tot 4 uur per week beschikbaar is;
• Gemotiveerd is en in staat is om anderen te motiveren;
• Bereid is om trainingen te volgen en open staat voor begeleiding & advies.

Wat maakt het de moeite waard?

De functie is de moeite waard omdat het de mensen in Amsterdam en Almere een kans biedt om te werken aan een betere toekomst voor hun eigen buurt en stad. Het biedt hun de mogelijkheid om betrokkenheid te tonen voor hun medemensen in Amsterdam en Almere en om zo een steentje bij te dragen aan het oplossen de problematiek die daar speelt.

Taakomschrijving

• Het bezoeken van (ex-)gedetineerden in penitentiaire inrichtingen;
• Het begeleiden van (ex-)gedetineerden bij het zoeken naar woonruimte
• Het begeleiden van (ex-)gedetineerden bij het verkrijgen van een inkomen
• Het begeleiden van (ex-)gedetineerden met schulden
• Het begeleiden van (ex-)gedetineerden bij regelzaken en zorg
• Het geven van voorlichtingen aan verschillende doelgroepen

Stagiair
Ik help cliënten op het moment met het zoeken naar een baan en ik ondersteun cliënten bij het ordenen van hun schulden. Ik zit 1x per week in de gevangenis waar ik gedetineerden help en ondersteun met hun hulpvragen.

Kennis en vaardigheden

• Beheersing van de Nederlandse taal zowel schriftelijk als mondeling
• Beschikken over communicatievaardigheden
• Actief luisteren naar de doelgroep en jezelf in te leven in zijn/haar verhaal zonder vooroordeel
• De doelgroep stimuleren en motiveren
• Een professionele houding hebben ten opzichte van de doelgroep
• In staat zijn om tijdens werkoverleggen input te geven
• Met anderen overleggen tijdens vrijwilligersbijeenkomsten
• Contact maken met andere vrijwilligers en instanties